Πλινθοκτιστη κατοικια στην Κατω Ελατη Τρικαλων

Φυσικη δομηση

Κατοικία με ξύλινο σκελετό και πλήρωση από ωμόπλινθους (πλιθιά). Ξύλινα κουφώματα, φυσικά χρώματα, σοβάδες από ασβέστη χωρίς προσθήκη τσιμέντου, πατητή τσιμεντοκονία και tadelakt σε κουζίνα και μπάνιο αντίστοιχα.

Share Tweet Pin it